มิถุนายน 06, 2567

เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ การเดินทางของยารา กับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

ยารา ได้ทุ่มเทความสำคัญ และใส่ใจในบุคลากรของเราซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุด โดยการจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของทุกคน รวมทั้งการทำงานอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวปฏิบัตินี้จะปูทางไปสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ และประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่สำหรับยาราเท่านั้น แต่สำหรับสังคมโดยรวมอีกด้วย
Yara colleagues during Pride parade in Oslo
Yara colleagues during Pride parade in Oslo

การให้ความสำคัญ และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ในทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญและได้สนับสนุนมากขึ้นในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) ที่ยารา เราเชื่อในวิถีที่แตกต่าง และมองว่าการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่หลากหลายไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก หากแต่เป็นกลไกอันทรงพลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่นวัตกรรม และความสำเร็จ

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ โครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI) มักจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ถูกลดลำดับความสำคัญในหลายองค์กร โดยที่บางองค์กรมองว่า “น่าจะมี” มากกว่าจำเป็น แต่ไม่ใช่สำหรับยารา เพราะเรามองว่า DEI คือเสาหลัก และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

ครัมเวล แอลลี, รองประธาน, การพัฒนาความสามารถพิเศษและ DEI  

 

พลังแห่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของทุกคน

ที่ยารา เพื่อนร่วมงานของเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรา และด้วยเหตุนี้ DEI จึงเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างและวัตถุประสงค์ขององค์กรเรา

เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของทุกคน ไม่เพียงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เมื่อพนักงานรู้สึกถึงคุณค่า ได้รับความเคารพ และมีพลังในการนำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ศักยภาพด้านนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ก็เพิ่มสูงขึ้น สิ่งนี้ส่งผลและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความพร้อมในการตัดสินใจที่ดี และขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น

เรายังคงมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า และได้รับความเคารพ โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก ผ่านการดำเนินการในหลายรูปแบบ

 

การสร้างบุคลากรให้ได้มีส่วนร่วม และเสริมศักยภาพ

ภายในองค์กรยาราทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นในการไม่เลือกปฏิบัติ โดยเราปกป้องพนักงานจากการคุกคามการเลือกปฏิบัติด้วยการพิจารณาจากรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ นอกจากนโยบายและความมุ่งมั่นที่เรามีแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันกับเพื่อนพนักงาน และผู้นำก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

Yara colleagues during Pride month

ที่ยารา เรามุ่งเน้นที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการยอมรับและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานของเราจากชุมชน LGBTQIA+ โครงการริเริ่มการรับรู้และสนับสนุนเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา LGBTQIA+ เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พนักงานทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงกัน เป็นแนวร่วม และเป็นทีมเดียวกันอีกด้วย

องค์ประกอบสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญ เราช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าการเป็นแนวร่วมนั้นมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสนับสนุนสาธารณะไปจนถึงการฟังประสบการณ์จริง และการให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกคนเกี่ยวกับการเกิดอคติโดยไม่รู้ตัว” ทาเทียนา พาฟโลวา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเรียนรู้และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลและความเป็นเลิศของ DEI หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าว

 

สร้างพื้นที่แห่งความไว้ใจ และเพื่อนที่พร้อมสนับสนุน

ในปี พ.ศ. 2566 ยาราได้ริเริ่ม Employee Resource Groups (ERGs) หรือกลุ่มพนักงานที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสมากเท่าคนอื่น กลุ่มเหล่านี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน Pride ERG จะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกไว้วางใจ และสบายใจในการเชื่อมโยงกัน แบ่งปันประสบการณ์ และพูดคุยแบบเปิดเผย Pride ERG มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่อง "การปลูกฝังสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมกันสำหรับ LGBTQ+ ในด้านความตระหนักรู้ ความไว้วางใจ และการถูกมองเห็น"

"ยารามีความหลากหลายอย่างแท้จริง และจากมุมมองนี้ จะนำไปสู่โอกาสมากมายสำหรับบุคลากรของเราในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา ต่อองค์กรโดยรวมของเรา และชุมชนที่เราทำงานร่วมกันทั่วโลก โครงการ Pride ERG ที่ผมกำลังดำเนินการเป็นผู้สนับสนุนอยู่นั้น แม้เป็นเพียงการเริ่มต้น แต่ผมก็รู้สึกภูมิใจกับความมุ่งมั่นและความหลงใหลที่ผมได้เห็นในหมู่สมาชิก" คริส มัวร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายจัดซื้อทางอ้อม กล่าว

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินงานในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ยาราเข้าใจดีว่าการรวม LGBTQIA+ ต้องใช้แนวทางที่เหมาะสมอย่างมาก เราเคารพบริบททางกฎหมาย วัฒนธรรม และสังคมที่หลากหลายของแต่ละภูมิภาค Pride ERG ส่งเสริมความรู้สึกของการอยู่ในสังคมร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่ที่รู้สึกไว้ใจได้ และสบายใจสำหรับเพื่อนร่วมงานในการเชื่อมโยงกัน และแบ่งปันประสบการณ์

 

การเป็นผู้นำโดยการแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง

ในปี พ.ศ. 2566 ยาราได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของออสโล ไพรด์ (Oslo Pride กลุ่ม LGBTQIA+ และกลุ่มผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศในประเทศนอร์เวย์) โดยแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงของเราต่อชุมชน LGBTQIA+ การสนับสนุนของเราได้สร้างผลกระทบและส่งแรงกระเพื่อมไปสู่เพื่อนร่วมงานของยาราทั่วโลก ทำให้รู้สึกได้รับพลังแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจ (Pride) ในแต่ละประเทศ ส่งเสริมความรู้สึกอันทรงพลังของความสามัคคีในระดับโลก และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลักดันให้ทุกคนมีส่วนร่วม

Yara colleagues during Pride month

ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกนี้ ได้ถูกแผ่ขยายออกไปพร้อมกับการลงมือทำอย่างจริงจังของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกองค์กรตระหนักถึงพลังแห่งความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI) ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ เสมอภาค และประสบความสำเร็จสำหรับทุกคน