ยาราเทร่า แคลซินิท

ยาราเทร่า แคลซินิท

เป็นปุ๋ยระบบน้ำแคลเซียมไนเตรต เม็ดปุ๋ยสีขาว ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 100% ไม่มีตะกอน แคลซินิทเหมาะกับการประยุกต์ใช้กับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำต่างๆ เช่น ระบบน้ำหยด, สปริงเกอร์, บิ๊กกัน, และฉีดพ่นทางใบ

ประกอบด้วยไนเตรตไนโตรเจน : • พืชสามารถดูดกินได้ทันที รวดเร็วและตอบสนองการเจริญของพืชทันที • ไม่สูญเสียโดยการระเหิดหรือถูกดูดซับจากอนุภาคดิน • เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนตามที่พืชต้องการ • เพิ่มการดูดกินธาตุประจุบวก เช่นโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น

ประโยชน์ของแคลเซียม : เสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์พืชซึ่งจะนำไปสู่ผลผลิตที่ดี ยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพผลผลิตเชิงพาณิชย์เสริมสร้างให้พืชทนทานต่อโรคและแมลงไม่ทำลายโครงสร้างดิน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของรากให้สามารถดูดกินธาตุอาหารพืชได้ดี

การผสมปุ๋ย : แคลซินิท สามารถผสมกับปุ๋ยระบบน้ำสูตรอื่นได้ ยกเว้นปุ๋ยระบบน้ำฟอสเฟตหรือซัลเฟต

ความบริสุทธิ์สูง : แคลซินิท ไม่มีคลอรีน และโซเดียม และ การปนเปื้อนโลหะหนัก

ส้ม

เป็นแหล่งแคลเซียมที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด เหมาะกับการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ใส่หลายครั้งเพื่อให้ครอบคลุมการติดผลอย่างต่อเนื่อง

ส้ม

เป็นแหล่งแคลเซียมที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด เหมาะกับการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ใส่หลายครั้งเพื่อให้ครอบคลุมการติดผลอย่างต่อเนื่อง