ยาราเรก้า 9-0-33

ยาราเรก้า 9-0-33

ยาราเรก้า 9-0-33
เป็นปุ๋ยเม็ด เอ็นพีเค ละลายน้ำได้ดีมากถึง 99 %
และเมื่อละลายแล้วจะมีอนุภาคเล็กกว่า 40 ไมโครเมตรอยู่มากกว่า 90 % ทำให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการให้ปุ๋ยในระบบน้ำในการเกษตรของประเทศไทย
โพแทสเซียมในยาราเรก้า เป็นโพแทสเซียมซัลเฟต 100% มีคลอไรด์ต่ำมากๆ ทำให้เหมาะสำหรับพืชที่อ่อนแอ ต่อคลอไรด์ ช่วยควบคุมการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลของพืช
ประกอบด้วยจุลธาตุ คือโบรอน และสังกะสี โบรอนทำให้พืชแข็งแรงจากภายใน สังกะสีทำให้พืชต้านทานสภาวะเครียด
การผสมปุ๋ย : ใช้ยาราเรก้า 1 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน ก่อนนำไปใช้ร่วมกับการให้น้ำในพืช ควรมีการคนให้ดีเมื่อมีการละลายปุ๋ยเพื่อการละลายที่เร็วขึ้น
ยาราเรก้า เหมาะที่จะใช้คู่กับ ยาราเทร่า แคลซินิต (แคลเซียมไนเตรต ละลายน้ำ100%)
คำเตือน : ไม่ควรผสม ยาราเรก้า และยาราเทร่า แคลซินิตพร้อมกัน ควรมีถังแยก 2 ถัง ในการละลายปุ๋ยก่อนนำไปใช้ในระบบน้ำ