ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

ยารามีร่า ดับเบิล เป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K) ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพืชให้ได้มากที่สุด สูตรเฉพาะเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการโพแทสเซียมสูง ยารามีร่า ดับเบิล เป็นหนึ่งในปุ๋ยที่มีแหล่ง ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K) ที่มีคุณภาพสูงมาก

ในทุกเม็ดของปุ๋ยของยารามีร่า ดับเบิล จะมีปริมาณ NPK เท่าๆ กันอย่างแม่นยำ ดังนั้นเมื่อใส่ปุ๋ยในอัตราส่วนที่ถูกต้องและในสภาวะที่ถูกต้อง ยารามีร่าจึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าพืชจะได้รับธาตุอาหารจำเป็นอย่างถูกต้องและสมดุล

ผลิตภัณฑ์เป็นปุ๋ยคอมปาวด์ และดังนั้นการกระจายตัวของธาตุอาหารจึงสม่ำเสมอทุกครั้งเมื่อหว่านด้วยมือหรือเครื่องหว่านปุ๋ยในไร่ ไม่มีความเสี่ยงว่าธาตุอาหารจะกระจายตัวแบ่งแยกระหว่างการขนส่ง การบรรจุ หรือการหว่าน

ยารามีร่า ดับเบิล มีแหล่งไนโตรเจนที่สมดุล ประกอบไปด้วยไนเตรทไนโตรเจนและแอมโมเนียมไนโตรเจน พืชจำเป็นต้องใช้ไนเตรทที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงแรก เพื่อทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารากที่แข็งแรง ขณะเดียวกันแอมโมเนียมไนโตรเจนก็จำเป็นในการเปลี่ยนเป็นไนเตรทไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตยังช่วยสนับสนุนการการดูดกินธาตุอาหารประจุบวก (Ca++, Mg++, K+) เปรียบเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรีย ผลิตภัณฑ์ยารามีร่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้พืชดูดกินไนโตรเจนได้มากกว่า ดังนั้นจึงให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่า

ยารามีร่า ดับเบิล มีฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีออร์โธฟอสเฟต, โพลีฟอสเฟตและพี-เอ็กซ์เทนด์ การรวมกันระหว่างฟอสฟอรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ทำให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นในดินต่างชนิดกัน นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตยังเคลื่อนลงในดินและเพิ่มปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในพืช

ธาตุโพแทสเซียมในยารามีร่า ดับเบิล กระตุ้นการเจริญเติบโตของลำต้นที่แข็งแรง และช่วยทำให้พืชมีความต้านทานโรคและแมลงโดยการเพิ่มความหนาของผนังเซลล์ชั้นนอก ธาตุโพแทสเซียมยังช่วยทำให้พืชทนต่อสภาพแห้งแล้งอีกด้วย ปริมาณโพแทสเซียมที่เพียงพอจะเป็นผลดีต่อขนาดของใบ ผล และเมล็ด ผลที่มีโพแทสเซียมเพียงพอจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ (Total Soluble Solids หรือ TSS) มาก และดังนั้นจึงส่งผลให้รสชาติดียิ่งขึ้น การทำให้โพแทสเซียมสมดุลกับประจุที่อยู่ในดินมีความสำคัญมาก การมีโพแทสเซียมในดินปริมาณสูงสามารถขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุชนิดอื่น โดยเฉพาะธาตุแคลเซียมและธาตุแมกนีเซียม
ส้ม

ใส่ในระยะก่อนออกดอก ในปริมาณ 500 กรัม ต่อ 1 ต้น (60 ต้น ต่อ 1 ไร่) จะกระตุ้นธาตุฟอสฟอรัสในต้นไม้ของท่าน

มันฝรั่ง

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นในการเพาะปลูกเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับพืชของท่าน อัตราทั่วไป 50-75 ก.ก. ต่อ 1 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปุ๋ยของท่าน

ส้ม

ใส่ในระยะก่อนออกดอก ในปริมาณ 500 กรัม ต่อ 1 ต้น (60 ต้น ต่อ 1 ไร่) จะกระตุ้นธาตุฟอสฟอรัสในต้นไม้ของท่าน

มันฝรั่ง

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นในการเพาะปลูกเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับพืชของท่าน อัตราทั่วไป 50-75 ก.ก. ต่อ 1 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปุ๋ยของท่าน