โกรฮาว 16-16-16

ปุ๋ยยาราโกรฮาว 16-16-16 เป็นปุ๋ยคอมปาวด์ เอ็นพีเค คุณภาพสูง จากประเทศฟินแลนด์ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทยประสบความสำเร็จจากการใช้ปุ๋ยโกรฮาวมากว่า 20 ปี

ปุ๋ยยาราโกรฮาว 16-16-16 ประกอบด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วนในเม็ดเดียว แผ่กระจายได้ดีขณะหว่าน : ด้วยนวัตกรรมปุ๋ยคอมปาวด์ และการออกแบบรูปทรงเม็ดปุ๋ยที่อัดแน่น ช่วยให้หว่านได้ง่าย ทั้งหว่านด้วยมือและเครื่องหว่านปุ๋ย

ที่สำคัญละลายได้ดีแบบสม่ำเสมอ ละลายแบบค่อยเป็นค่อยไป และไนโตรเจนที่สมดุล ด้วยเทคโนโลยีการละลาย 2 จังหวะ ทำให้พืชดูดนำไปใช้ได้รวดเร็วและต่อเนื่องยาวนาน ฟอสฟอรัสที่มีประสิทธิภาพ พืชสามารถดูดนำ ธาตุฟอสฟอรัสในยาราโกรฮาว 16-16-16 ไปใช้ได้ทั้งหมด

ธาตุโพแทสเซียมในยาราโกรฮาว 16-16-16 ช่วยทำให้พืชทนต่อสภาพแห้งแล้ง ปริมาณโพแทสเซียมที่เพียงพอจะเป็นผลดีต่อขนาดของใบ ผล และเมล็ด ผลที่มีโพแทสเซียมเพียงพอจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ (Total Soluble Solids หรือ TSS) มาก และดังนั้นจึงส่งผลให้รสชาติดียิ่งขึ้น การทำให้โพแทสเซียมสมดุลกับประจุที่อยู่ในดินมีความสำคัญมาก การมีโพแทสเซียมในดินปริมาณสูงสามารถขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุชนิดอื่น โดยเฉพาะธาตุแคลเซียมและธาตุแมกนีเซียม

ยาราโกรฮาว 16-16-16 จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบครัน เหมาะสำหรับทุกสภาพพื้นดิน ทุกพืช และทุกช่วงระยะของการเจริญเติบโต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย