สาส์นจากผู้บริหาร

CEO

ยารา เราคือองค์กรที่เต็มไปด้วยความรู้ ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราในประเทศไทยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2450 (1907) เมื่อพบว่าพื้นฐานสำคัญนั้นคือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นดั่งกระดูกสันหลังสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความก้าวหน้าของสังคม การขับเคลื่อนนวัตกรรมนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน ความคิดสร้างสรรค์ ความเสมอต้นเสมอปลาย และความยืดหยุ่น เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ พวกเราแต่ละคนต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมีส่วนสนับสนุน และเชื่อใจว่ามือของเราทุกคน เมื่อรวมกันแล้ว เราจะเป็นหนึ่งเดียว ฉนั้นความรู้นั้นจึงมาจากบุคลากรของเรา

นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมความผูกพันของพวกเราคือพื้นฐานของกลยุทธ์ในยารา ประเทศไทย และผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่มีทีมงานที่ผูกพันกัน เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่จำเป็นในองค์กรของเรา ทีมงานของยารา ประเทศไทย ทำงานกันอย่างจริงจังตลอดเวลามายาวนานและบรรลุผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เรายังเป็นตัวอย่างด้านการตลาดให้กับอีกหลากหลายประเทศ ผมจึงเชื่อมั่นเหลือเกินว่า พวกเราทุกคน จะได้แสดงพลังในความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและความรับผิดชอบอีกครั้งให้ ปรากฎในด้านความเชื่อมโยงและผูกพัน

เราทุกคนมีบทบาทที่จะต้องแสดงในแต่ละขั้นตอน จากผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงพนักงานน้องใหม่ ฉนั้น ความเชื่อใจและความฝักใฝ่ใคร่รู้เป็นคุณลักษณะที่ต้องการในบุคลากรของเราทุกๆ คน เพื่อเราจะได้สร้างความสำเร็จ และทำให้ ยาราเป็นผู้นำด้านธาตุอาหารพืช ในประเทศไทย

เราจะประสบความสำเร็จ ไปพร้อมๆ กัน

ผู้บริหาร บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

Beda Merkelbach
เบด้า แกร์ฮาร์ท ฮ.แมร์เคลบัค
กรรมการผู้จัดการ
Sutash Sangcakul
สุทัศน์ สังฆกุล
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Seksan Ekkajit
เสกสรร เอกจิตร
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการเกษตร
Thaworn
ถาวร ศรีสุวรรณศร
ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน
Siriwan Waisayakunkit
ศิริวรรณ ไวศยกูลกิจ
ผู้ควบคุมฝ่ายการเงิน
Aekrat Panyaaek
เอกรัตน์ ปัญญาเอก
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม