ประวัติศาสตร์ยารากับประเทศไทย

Thailand-Website

เป็นเวลากว่า 115 ปีที่ผ่านมา ที่ยาราได้มีโอกาสสนองพระมหากรุณาธิคุณและได้มีโอกาสรับใช้แผ่นดินไทยเป็นครั้งแรก ในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเยือนโรงงาน และบริษัทยาราสำนักงานใหญ่ ในประเทศนอร์เวย์ ในปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) ครั้งนั้น พระองค์มีพระราชดำริให้นำปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต จำนวน 1,000 กิโลกรัม กลับมายังประเทศไทยด้วย

Thailand-Website

และในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จประเทศนอร์เวย์และบริษัท ยารา สำนักงานใหญ่ ณ กรุงออสโลอีกครั้ง เพื่อตามรอยพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ นำความภาคภูมิที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี มาสู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทยาราอย่างหาที่สุดมิได้