Features
กุมภาพันธ์ 07, 2566

ชีพจรโลกเชื่อมโยงกับเรา

ตอนที่พัฒนาแคมเปญใหม่ของบริษัท ยาราค้นพบแรงบันดาลใจจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อันลึกลับที่ว่า โลกของเรามีชีพจร ซึ่งเป็นจังหวะสม่ำเสมอที่วิ่งผ่านโลกของเราทุกๆ 26 วินาที


Can you feel the pulse of the Earth?
Can you feel the pulse of the Earth?

"สำหรับยารา ชีพจรนี้ก็คือการเต้นของหัวใจของโลก เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจังหวะของทุกชีวิตบนโลก กระตุ้นเตือนเราให้นึกถึงความเชื่อมโยงของมนุษยชาติกับโลก รวมถึงหน้าที่ที่มีร่วมกันในการที่จะปกป้องธรรมชาติ ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการสร้างอนาคตทางอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ" คำกล่าวของจูเลียน่า ซาเวียร์ , หัวหน้าฝ่ายบริหารแบรนด์ที่ยารา

ทุกวันนี้ระบบอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตคนกว่าพันล้านคน แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความเครียดให้กับโลกอย่างมาก ในภาคการเกษตร พบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 25% และมีการใช้น้ำจืดถึง 70% อันเป็นสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียสารอาหาร ในขณะเดียวกัน พบว่ามีการสูญเสียอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์มากถึงหนึ่งในสาม เป้าหมายของยาราในครั้งนี้คือความต้องการที่จะปฏิรูประบบอาหารอย่างเร่งด่วน

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สภาพอากาศที่รุนแรง และการเสื่อมสภาพของดิน กำลังคุกคามการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติพบว่ามีประชากรกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกที่กำลังต่อสู้กับความหิวโหย

 

แนวทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่ออนาคตด้านอาหารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

บริษัทกำลังทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้โดยการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจที่รวมเอาความต้องการด้านสภาพอากาศและธรรมชาติเข้ามาด้วย หนึ่งในความพยายามก็คือเป้าหมายของยาราในการเข้าสู่อนาคตด้านอาหารที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ - ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักของเรานับจากนี้

นอกจากนี้ เรายังริเริ่มในการพัฒนาปุ๋ยที่ผลิตจากแอมโมเนียที่สะอาดและมีส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์เพื่อลดคาร์บอนในการผลิตอาหารรวมถึงอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเข้มข้นในการผลิต  ; ลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารอาหาร ; ผลักดันให้มีการยอมรับระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูทั่วทั้งอุตสาหกรรม ; ริเริ่มในการแบ่งปันข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมถึงการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

​- "ในฐานะที่ยาราเป็นบริษัทระดับโลก เราสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร และเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการลงมือทำ เราทุกคนต้องทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลิตและแจกจ่ายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับทุกคน ฟื้นฟูดิน และลดการปล่อยมลพิษ และในขณะเดียวกันก็ตอบแทนโลกให้มากกว่าที่เราได้รับมา และนั่นคือความหมายของการสร้างผลเชิงบวกต่อธรรมชาติ" เธอกล่าว

เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ยาราได้ร่วมมือกับเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่น ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ คิดค้นวิธีแก้ปัญหา และแบ่งปันความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารให้กับประชากรโลก

– "ยาราทำงานร่วมกับเกษตรกรมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก เราแบ่งปันและนำเสนอทางออกเพื่อการเกษตรที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืน เราลุยงานในภาคสนามและสัมผัสดินอย่างแท้จริงในทุกๆวัน ดังนั้นเมื่อเราทราบว่ามีชีพจรเต้นอยู่ใต้พื้นผิวโลก เรามองว่านี่คือแนวทางที่สวยงามสำหรับแคมเปญของเรา,"  ซาเวียร์กล่าว

 

เชื่อมโยงกับเรา ในประเทศและทั่วโลก

สัญญาณชีพจรพบว่ามีความชัดเจนที่สุดในแอฟริกาตะวันตก อเมริกาเหนือ และยุโรป ซึ่งสามารถบันทึกได้ด้วยเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลก

– "นี่คือความเคลื่อนไหวและเป็นการเปิดโลกใหม่ว่าปรากฎการณ์ที่เกิดในท้องถิ่นสามารถรู้สึกได้ทั่วโลก ชีพจรของโลกเชื่อมโยงเราเข้ากับโลกและเชื่อมโยงเราแต่ละคนเข้าด้วยกัน," จูเลียน่า ซาเวียร์กล่าว

– "มันเป็นไปไม่ได้ที่ยาราจะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จได้โดยลำพัง เราหวังว่าการเต้นของหัวใจของโลกจะ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตด้านอาหารที่ดีขึ้น," เธอกล่าว