การจัดเก็บ และการจัดส่ง

Thailand website
  • จัดเรียงกระสอบลงในสลิง ซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บด้วยรถโฟล์คลิฟต์ได้ การใช้สลิงจะช่วยรักษาคุณภาพกระสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด
  • งารถโฟล์คลิฟต์ที่จะใช้กับสลิง ต้องมีการลบคมออกหรือปรับให้เป็นลักษณะตะขอเพื่อใช้เกี่ยวยกหูของสลิงได้
  • พนักงานที่จะเกี่ยวหูสลิงให้รถโฟร์คลิฟต์ ต้องได้รับการอบรมวิธีการเกี่ยวหูสลิงอย่างปลอดภัยก่อนทำงาน
  • ห้ามยืนอยู่ใกล้บริเวณที่รถโฟล์คลิฟต์ทำงาน ห้ามยืนอยู่ภายใต้สลิงที่กำลังยกขึ้นหรือลง
  • การยกสลิงขึ้นหรือลงให้ยกในแนวตรงเท่านั้น ห้ามหมุนรถโฟล์คลิฟต์ขณะกำลังยกสลิงอยู่ อย่ายกสลิงค้างไว้นาน ทำการจัดวางอย่างระมัดระวัง
  • ทำการจัดเรียงสลิงในคลังสินค้าในรูปแบบปิรามิดเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
  • การจัดส่งสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบจัดเรียงเป็นกระสอบบนรถ หรือส่งทั้งสลิงซึ่งทำได้รวดเร็วกว่าและช่วยลดภาระการขนถ่ายด้วยแรงงานลงได้เป็นอย่างมาก