การขนถ่ายลำเลียงปุ๋ยลงเรือบรรทุกขนาดใหญ่

Thailand website
  • เรือที่จะใช้ต้องผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนด้านคุณภาพและความปลอดภัยสากล (IMO) และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนข้ามระหว่างการถ่ายเทหรือในคลังสินค้า
  • ไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สัมผัสโดยตรงกับปุ๋ย
  • พื้นคลังสินค้า สายพานลำเลียงและอุปกรณ์ต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสิ่งตกค้าง
  • ฝาระวางเรือเดินทะเลมีการทดสอบโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจจับรอยรั่ว
  • มีการปิดคลุมปุ๋ยทั้งระวางด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
  • ห้ามทำการขนถ่ายลำเลียงบรรจุปุ๋ยลงเรือเมื่อมีความชื้นสูงเกินกำหนด