การขนถ่ายลำเลียงปุ๋ยเมื่อมาถึงประเทศไทย

Thailand website
  • ก่อนที่จะเริ่มขนถ่ายลำเลียง ทางเซอร์เวย์จะทำการตรวจสอบฝาระวางเรือ พลาสติกคลุม พื้นผิวด้านบนของปุ๋ย เพื่อดูว่ามีการปนเปื้อนหรือร่องรอยการซึมของน้ำหรือไม่ หากพบให้แจ้งให้กัปตันเรือทราบทันที
  • เรือโป๊ะลำเลียงที่จะนำมารับปุ๋ย ต้องสะอาดและไม่มีร่องรอยรั่วซึม
  • หากมีปุ๋ยรั่วไหล ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS)
  • ต้องมีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • ห้ามถอดพลาสติกที่คลุมผลิตภัณฑ์ในระวาง จนกว่าจะเริ่มขนถ่าย
  • ห้ามขนถ่ายลำเลียงปุ๋ยออกจากเรือหากมีความชื้นสูงเกินกำหนด
  • การเก็บปุ๋ยก้นระวาง ให้ใช้รถตักเอนกประสงค์ (bobcat) โดยหลีกเลี่ยงการขับเข้าไปในกองปุ๋ย เพื่อลดฝุ่นละออง
  • อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ต้องสะอาดและแห้ง
  • เซอร์เวย์ทำการผนึกซีลรอบเรือโป๊ะลำเลียง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดออกจนกว่าจะถึงปลายทาง