ยาราเทร่า คริสต้า เอ็มเคพี

ปุ๋ยระบบน้ำที่ให้ธาตุโพแทสเซียมและฟอสเฟต ที่ถูกออกแบบมาสำหรับพืชสวน เป็น ผลึกขนาดเล็ก ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 100% ไม่มีตะกอน คริสต้า เอ็มเคพี เหมาะกับการประยุกต์ใช้กับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำต่างๆ เช่น ระบบน้ำหยด, ไฮโดรโปนิกส์, สปริงเกอร์, บิ๊กกันและฉีดพ่นทางใบ

คริสต้า เอ็มเคพี ไม่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เป็นแหล่งธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เหมาะกับพืชในช่วงดอกและผล คริสต้า เอ็มเคพี เหมาะที่จะใช้ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน เช่น แคลเซียมไนเตรต (แทงก์แยกต่างหาก) หรือ โพแทสเซียมไนเตรต แอมโมเนียมไนเตรตหรือยูเรีย

ประโยชน์ของโพแทสเซียม : เพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืชให้ดีขึ้นส่งเสริมให้ผลผลิตของพืชมี รูปร่าง, สีและความหวานที่ดี

คริสต้า เอ็มเคพี เหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากไม่มีแอมโมเนีย

การผสมปุ๋ย : คริสต้า เอ็มเคพี สามารถผสมกับปุ๋ยระบบน้ำทุกชนิด ยกเว้นปุ๋ยน้ำระบบแคลเซียมและแมกนีเซียมเข้มข้น

การเกิดโรค : การใช้คริสต้า เอ็มเคพี เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ อาจช่วยยับยั้งการเกิดโรคราน้ำค้างหากติดเชื้อไม่รุนแรง

ความบริสุทธิ์สูง : คริสต้า เอ็มเคพี ไม่มีคลอรีน และโซเดียมและการปนเปื้อนโลหะหนัก

ค่า EC ต่ำ : คริสต้า เอ็มเคพี มีค่า EC ต่ำที่ 0.7 mS/cm หมายความว่ามีความปลอดภัยที่จะใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดอาการใบไหม้ในพืช

pH บัฟเฟอร์ : ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของคริสต้า เอ็มเคพี ซึ่งช่วยต้านทานการเปลี่ยนแปลง pH ในระบบการให้น้ำพร้อมปุ๋ย ควรรักษาระดับ pH ที่ 4.5 จะเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืชแบบฉีดพ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย