ยาราเรก้า 15-15-15

ยาราเรก้า 15-15-15

ยาราเรก้า 15-15-15
เป็นปุ๋ยเม็ด เอ็นพีเค ละลายน้ำได้ดีมากถึง 99 %
และเมื่อละลายแล้วจะมีอนุภาคเล็กกว่า 40 ไมโครเมตรอยู่มากกว่า 90 %
ทำให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการให้ปุ๋ยในระบบน้ำในการเกษตรของประเทศไทย

ประโยชน์ของไนโตรเจน: ไนโตรเจนใน ยาราเรก้า ประกอบด้วยไนเตรต - ไนโตรเจน 35%
ไนโตรเจนช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางลำต้นและทางใบ พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นทำให้พืชสามารถดูดกินไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของฟอสฟอรัส: ช่วยสร้างรากและยอดใหม่

ประโยชน์ของโพแทสเซียม : โพแทสเซียมในยาราเรก้า เป็นโพแทสเซียมซัลเฟต 100%
ทำให้เหมาะสำหรับพืชที่อ่อนแอ ต่อคลอไรด์ โพแทสเซียมช่วยควบคุมการคายน้ำของพืชในสภาวะอากาศร้อน หรือเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น

ประโยชน์ของกำมะถัน : ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนได้ดี
ประกอบด้วยจุลธาตุ คือโบรอน และสังกะสี โบรอนทำให้พืชแข็งแรงจากภายใน สังกะสีทำให้พืชต้านทานสภาวะเครียด
การผสมปุ๋ย : ใช้ยาราเรก้า 1 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน ก่อนนำไปใช้ร่วมกับการให้น้ำในพืช ควรมีการคนให้ดีเมื่อมีการละลายปุ๋ยเพื่อการละลายที่เร็วขึ้น
ยาราเรก้า เหมาะที่จะใช้คู่กับ ยาราเทร่า แคลซินิต (แคลเซียมไนเตรต ละลายน้ำ100%)

คำเตือน : ไม่ควรผสม ยาราเรก้า และยาราเทร่า แคลซินิต พร้อมกัน ควรมีถังแยก 2 ถัง ในการละลายปุ๋ยก่อนนำไปใช้ในระบบน้ำ
มันฝรั่ง

มันฝรั่ง : ยาราเรก้า 15-15-15 เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตคุณภาพยอดเยี่ยม ดูอัตราและระยะเวลาการใส่โดยอ้างอิงจากโปรแกรมการให้ธาตุอาหารพืชของยารา

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง : ยาราเรก้า 15-15-15 เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตคุณภาพยอดเยี่ยม ดูอัตราและระยะเวลาการใส่โดยอ้างอิงจากโปรแกรมการให้ธาตุอาหารพืชของยารา